20 grudnia 2012

Rozgrzewka przed bieganiem - wyniki badania

Rozgrzewka, czyli niechciane dziecko każdej uprawianej amatorsko dyscypliny sportowej. Nie inaczej jest z bieganiem. Pomimo tego, że trenerzy i profesjonalni zawodnicy podkreślają jej wagę to zaledwie 60% biegaczy zazwyczaj rozgrzewa się przed treningami, a jedynie 38% robi to zawsze.


Co ciekawe świadomość biegaczy o potrzebie przeprowadzania rozgrzewki nie rośnie wraz z ich doświadczeniem. Odsetek rozgrzewających się przed każdym treningiem jest podobny wśród osób zaczynających swoją przygodę z bieganiem (36% z biegających krócej niż rok) jak i biegających ponad cztery lata - 39%. Nie zwiększa się również z intensywnością treningu. Osoby biegające więcej niż cztery razy w tygodniu wcale nie rozgrzewają się częściej niż te trenujące rzadko.

Dzieje się tak pomimo tego, że większość badanych deklaruje, że gdy są rozgrzani biega im się lepiej. Blisko co czwarty nie odczuwa żadnej różnicy pomiędzy biegiem poprzedzonym rozgrzewką. Natomiast prawie co dziesiąty biegacz nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nigdy się nie rozgrzewał. Nikt nie stwierdził, że lepiej biega się bez rozgrzewki.Biegacze amatorzy często muszą godzić swoją sportową pasję z życiem zawodowym i rodzinnym. W napięte grafiki wciskają swoje treningi. Dlatego nie dziwi, że jako główny powód pomijania rozgrzewki najczęściej podawany był brak czasu. Wskazało go aż 40% pytanych. Warto jednak zaznaczyć, że 16% stwierdziło, że jest to zbędny element nic nie wnoszący do treningu zasadniczego.


W rozgrzewce biegaczy dużo jest przypadkowości. 38% badanych zadeklarowało, że nie ma przygotowanego zestawu ćwiczeń i wykonuje akurat te które przyjdą im w danej chwili do głowy. Z kolei 22% nie wykonuje w trakcie rozgrzewki żadnych ćwiczeń tylko truchta. Ten wzorzec jest później powielany ponieważ najwięcej badanych zadeklarowało, że pomysł na własną rozgrzewkę czerpie podpatrując bardziej doświadczonych biegaczy. Drugim najpopularniejszym źródłem inspiracji jest Internet. Wiele osób wskazywało również, że zestaw ćwiczeń wypracowało na podstawie własnych doświadczeń z poprzednich lat lub innych dyscyplin sportu.


Niepogoda biegaczom nie straszna. Na pytanie o miejsce przeprowadzania rozgrzewki ponad połowa stwierdziła, że wykonuje ćwiczenia na dworze. Miejsce rozgrzewki od pogody uzależniło 14% ankietowanych. Tyle samo wskazało, że rozgrzewa się w domu.

Z badania można odnieść wrażenie, że wiele osób biegających do serca bierze sobie słowa Tołstoja:

Wiara w autorytety powoduje,
że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie odbije im się to czkawką.

P.S. Dziękuję wszystkim, którzy wypełniając ankietę pomogli mi w realizacji tego badania. Mam nadzieję, że wyniki są dla was równie interesujące co dla mnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz